Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Preambule

Deze verkoopvoorwaarden worden afgesloten door LNMRY, hierna “de verkoper” genoemd, enerzijds, en door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna “de koper” genoemd, anderzijds.

Artikel 2: Doel

Het doel van deze verkoopvoorwaarden is om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website van de verkoper, ongeacht of de koper een professional of een consument is.
De aankoop van goederen of diensten via deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.
Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verkoper.
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn de producten en diensten uit de catalogus die gepubliceerd is op de website van de verkoper.
Bij elk product hoort een beschrijving die is opgesteld door de verkoper.
De foto’s in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst garanderen met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren.
Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Als, ondanks zijn inspanningen, alle of sommige items niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail informeren en de koper de optie bieden om te wachten of de bestelling van de niet-beschikbare items kosteloos te annuleren. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen van producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn vermeld in euro’s, inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt bevestigd. De aangegeven prijzen zijn exclusief de kosten voor het verwerken van de bestelling, transport en levering zolang deze plaatsvinden in de hieronder aangegeven geografische gebieden.

Artikel 5: Geografische zones

De online verkoop van producten en diensten die worden gepresenteerd op de website van de verkoper is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in België, Metropolitan Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland en voor leveringen die vereist zijn in deze geografische gebieden.

Artikel 6: Bestellingen

Kopers die een product of dienst willen kopen, moeten :
– Registreer je op de site en geef alle gevraagde informatie, of log in op je account als je er al een hebt;
– Bevestig je bestelling na controle;
– Voer de betaling uit in overeenstemming met de algemene voorwaarden;

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning dat u er volledig van op de hoogte bent en de afstand van uw recht om uw eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden in te roepen.
Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde transacties.
De verkoper stuurt een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Artikel 7: Retourbeleid

In overeenstemming met de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag van levering van het product of het sluiten van het dienstencontract. Dit recht op afstand geldt niet voor professionele kopers.
Tijdens deze periode moet de consument per e-mail of via ons herroepingsformulier zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen kenbaar maken en het geleverde product op eigen kosten en risico terugzenden naar het hoofdkantoor van LNMRY:
Laetitia Nemery
Rue du Bon Pasteur 31/9,
1080 Sint-Jans-Molenbeek
BELGIË

Producten moeten onbeschadigd worden geretourneerd, met alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en de originele factuur/afleverbon.

Onvolledige, beschadigde of vuile goederen worden niet geaccepteerd. Artikelen die worden geretourneerd zonder eerst een retouraanvraag in te dienen, worden niet geaccepteerd.

Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen verplicht de verkoper zich tot terugbetaling van alle betalingen via uw oorspronkelijke betaalwijze, met uitzondering van de verzendkosten.

Voor zover niet anders is overeengekomen, kan de consument geen afstand doen van overeenkomsten :
1. voor de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de bedenktijd;
2. levering van producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of waarvan kan worden verwacht dat ze bederven;

SCHADE EN PROBLEMEN:
Je moet je bestelling inspecteren en binnen de eerste 72 uur contact met ons opnemen. Als je het verkeerde artikel hebt ontvangen of als het beschadigd of defect is,

je MOET een volledige beschrijving en fotografisch bewijs (minstens 2) sturen naar info@ladynemery.be.

VERLOREN PAKKET:
Neem zo snel mogelijk contact met ons op via info@ladynemery.be, zodat we het onderzoek met onze vervoerder kunnen starten.

AANVULLENDE INFORMATIE:
– LNMRY is niet verantwoordelijk voor aanvullende heffingen en belastingen voor bestellingen die internationaal worden verzonden.
– Zodra het pakket is verzonden, kan de bestelling niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.
– Bezorgkosten worden niet gerestitueerd voor alle bestellingen.

Je kunt altijd contact met ons opnemen via info@ladynemery.be als je vragen hebt over retourneren.