Uitgever

De website “Lady Nemery” (hierna de “Website”) wordt gepubliceerd door mevrouw Nemery Laetitia, een zelfstandige handelaar, met maatschappelijke zetel te Rue du Bon Pasteur 31 1080 Brussel (België).

Hosting

De site wordt gehost door HOSTINGER INTERNATIONAL LTD, 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus, die te bereiken is viahttps://www.hostinger.fr/contact.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die door de Site worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeleid dat beschikbaar is op het volgende adres: Privacybeleid

Intellectueel eigendom

De volledige inhoud van de site is het exclusieve eigendom van mevrouw Nemery Laetitia. Elke reproductie, weergave, wijziging, aanpassing of gebruik van de hele site of een deel ervan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van mevrouw Nemery Laetitia is strikt verboden.

Geschillen

Op elk geschil met betrekking tot de Site is het Belgisch recht van toepassing.

Contact

Als u vragen of verzoeken hebt over de Site, kunt u contact opnemen met mevrouw Nemery Laetitia op het volgende adres: info@ladynemery.be of per telefoon op +32471911032.

Wijzigingen in de wettelijke kennisgeving

Mevrouw Nemery Laetitia behoudt zich het recht voor de wettelijke vermeldingen te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online staan.

Geldigheid van juridische aankondigingen

Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing vanaf 01/10/2023.